SMART FLOOR SISTEMI


PODOVI OD

MERMERA I GRANITA.

SISTEM REPARACIJE

PODOVA OD KAMENA.


Reparacije kamena je veoma ekonomski opravdana investicija ukoliko sam kamen nije erodirao , polomio se ili nije previše hemijski oštećen. Pravilnom upotrebom adekvatnog alata i mašina se postiže brza i efikasna reparacije svakog pojedinačnog kamena. Skoro svaki kamen se razlikuje od drugog i veoma je važno pravilno proceniti karakteristike kamena.

ZAŠTITA I ODRŽAVANJE PODOVA OD KAMENA.


Investiciaja u pod od kamena je velika investicija koju treba zaštititi. Pravovremenim stavljanjem zaštite se smanjuje uticaj raznih štetnih uticaja tečnosti, saobraćaja, zagađenosti i slično.

SISTEM OSVEŽAVANJA PODOVA OD KAMENA.


Osvežavanje poda se vrši kada mu je površina u manjoj meri oštećena ili joj se izgubio sjaj. Uz saradnju sa kompanijom Federchemicals, dajemo jednostavan sistem za osvežavanje svakog kamenog poda.

Produžite životni vek vašeg poda
i sačuvajte vašu investiciju.


Izradom novog ili repariranog C2 Smart poliranog betonskog poda dobijate trajno rešenje industrijskog ili dekorativnog poda.