SMART FLOOR SISTEMI


Industrijski
Usisivači .

Profesionalna linija usisivača za sve industrijske primene.

LAVINA Industrijski Usisivači.


Specijalizovani za podršku svim šašinama za brušenje.

TMB Industrijski Usisivači.


Širok opseg usisivača za suvo i mokro usisvanje.
Superabrasiv je proizvođač LAVINA industrijskih usisvača za suve mase sa Longopac sistemom skupljanja prašine. Ovo su specijalizovani usisvači za podršku mašinama za brušenje betona, mermera, granita.

U širokom opsegu usisvača Lavina su usisivači na prilagođeni protokom i snagom usisavanja za sve mašine za brušenje na tržištu; od ručnih mašina pa do najvećih. Tu su usisivači na električni pogon; sa monofaznim ili trofaznim motorom, ali i sa pogonom na propan gas. Propanski usisivači imaju ugrađen Kavasaki motor i nemaju potrebu dodatnog napajanja strujom što im daje izuzetnu pokretljivos i nezavisnost pri radu.

Sistem čišćenja filtera sa obrnutim potiskom daje jednostavno i brzo čišćenje filtera bez prekida rada. Kod nekih modela, moguće je automatsko podešavanje intervala čišćenja prama potrebama specifčnog projekta i brzine rada. Time se smanjuje vreme zastoja a povećava produktivnost rada obrade poda.

U našoj ponudi su i TMB usisivači italijanskog proizvođača usisivača industrijskih i komercijalnih usisivača za profesionalnu upotrebu. Proizvodi su jednostavni za upotrebu, višenamenski, snažni i utišani. Usisivači TMB su idealni izbor za čišćenje i održavanje svih prostorija.

Svi TMB industrijski usisivači su malih dimenzija i mogu biti upotrebljeni za manje i veće zahtevne poslove prikljupljanja prašine ili tečnosti.

Dizajnirani su za dugotrane i neprekidne operacije rada, sa brzim sistemima za pražnjenje otpadnog rezervoara. Različiti sistemi filtracije kao što su tangencijalna ulazna mlaznica, ciklonski konus od nerđajućeg čelika i velika površina filtera, garantuju odlične usisne performanse i performanse filtracije.

Industrijska primena usisivača za prikupljanje prašine sa podova je obogaćena monofaznim i trofaznim usisivačima sa turbinama. Od malog modela za šlicerice , do velikih modela sa velikom snagom, svi sistemi filtracije su isti i obezbeđuje odlične performanse.

ČESTA PITANJA.


1.Šta praktično znači protok vazduha i snaga usisavanja?

Ovo su sve osnovne karakteristike usisivača koje se mogu pojednostaviti na sledeći način:

– snaga usisavanja je sposobnost da usisivač pokupi sve nečistoće sa poda. Što je veća snaga to je veća mogućnost usisavanja količine prašine ili vode.

– protok vazduha je sposobnost da se transportuje nečistoća ili voda, i u slučaju većih količina načistoća da se zadrži u okvirima cevi.

Pravilnim odabirom usisivača, ova dva parametra omogućuju da se potpuno pokupe nečistoće ili voda sa poda, te onda brzo i nesmetano prebaci kroz cevi do rezervoara.

2. Da li možemo istovremeno skupljati prašinu i vodu istim usisivačem?

Neki modeli usisivača su dizajnirani da istovremeno skupljaju tečnosti i čvrste čestice. Ovo radi na principu usmeravanja protoka vazduha ( koji skuplja tečnosti i čvrste čestice) ali ne direktno na filter već na dimamički ciklon separator. U ovom slučaju teže čestice i tečnosi se skupljaju na dno separatora, dok se vazduh koji sadrži lakše čestice ide na filter, filtrira se i vraća u okolni vazduh.

Ukoliko se tečnosti skupljaju u usisvaču za suvu / mokru primenu ali bez dinamičkog ciklon separatora, mora se ukloniti filter za prašinu.

3.Koji tip usisvača je bolji; sa rezervoarom od nerđajućeg čelika ili standardnog zaštićenog čelika?

Rezervoari mogu biti od standarnog čelika ili nerđajućeg.
U nekim slučajevima, nerđajući čelik je izbor u ATEX zapaljivom okruženju ili čistom okruženju.

U većini slučajeva, najefikasniji izbor je na strani običnog čelika iz razloga cene koštanja, jednostavnosti čišćenja i drugim funkcionalnim karakteristikama. Ali je uvek moguće kao opciju zahtevati rezervor od nerđajućeg čelika.

4. U slučaju industrijskog usisivača, da li je bolji usisivač sa monofaznim ili trofaznim motorom?

Ovde je najveći faktor dostupnost priključka struje na gradilištu. Trofazni usisvači su više podesni za kontinualan i dugotrajan rad. Takođe, trofazni usisivači mogu da daju više usisne snage koja je neophodna u industrijskoj primeni.

5. Da li dva operatera mogu raditi istovremeno sa jednim usisivačem?

Neki industrijski usisivači su podesni za istovremeni rad dva operatera ugradnjom specijalne opreme.

Ova opcija je moguća kod modela sa dovoljnom snagom da izdrži zadate uslove ( orijentaciono sa snagom od preko 2.9kW) . Naravno, svaki slučaj se mora odvojeno razmatrati u zavisnosi od potrošnje oba korisnika, dužine creva i sl.

6. Šta znači ATEX?

Usisivači se mogu koristit u zapaljivim sredinama ( ATEX sredinama) .

Ove sredine se mogu klasifikovati u zone ( od strane korisnika ) prema direktivi 94/9/EC i 99/92/EC. Broj zone identifikuje tipe sredine. Oprema koja se koristi u ovim sredinama mora da se striktno povinuje proizvođačkom kriterijumu. TBM modeli usisivača su dizanirani da se povinuju za zonu 22 (potencijalno eksplozivna zona).

7.Kako da odaberemo podesan tip filtera?

Svi modeli su opremljeni sa L- klasom filtera kao standard.

M- klasa je dostupna za potrebe veće filtracije vazduha ( veća sposobnost zadržavanja prašine u filteru). Za specifične poslove usisavanja, kao što je fina prašina ili bakterijska filtracija, klasa H (Hepa) filtera je dostupna. Dodatni filteri ( najlon, TNT ili potrošne kese) su takođe dostupen za specifične zahteve.

8.Pri ukljanjanju velikih količina prašine, da li moramo prekidati posao često ili možemo raditi prez prekida?

Za ovakav rad, razvijeni su trofazni usisivači za kontinualan rad tako što je funkcija čišćenja filtera pojednostavljana obrnutim potiskom vazduha .

Neki modeli (SEA) su opremljeni sa automatskim sistemom mehaničkog čišćenja za manje zahtevne aplikacije.

9.Da li je rad usisivača bučan?

Buka je neželjana pojava u svim industrijskim okruženjima. U dizajniranju usisivača se vodilo računa o redukciji zvuka, od turbinskih rešenja do utišanih izlaza i ventila.

Posebna napomena ide na 53 dB (A) Piccolo Silenzio usisivač i M 602 SE/603 SE i M 1003 SE modele, koji su dizajnirani za značajno smanjenje nivoa buke.

Produžite životni vek vašeg poda
i sačuvajte vašu investiciju.


Izradom novog ili repariranog C2 Smart poliranog betonskog poda dobijate trajno rešenje industrijskog ili dekorativnog poda.